Սոցապ Նախարարությունից զգուշացնում են բոլոր քաղաքացիներին․․

ՀՀ Կառավարությունը 2016 թ․ օգոստոսի 18-ի 882-րդ որոշման մեջ տեղի է ունեցել փոփոխուփյուններ․

Կատարված փոփոխությունների համաձայն գործատուները <Եկամտային հարկի,շահութահարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառված մասին>․․․

ՀՀ օրենքով սահմանված տեղեկատվական բազայի տեղեկատվության հիման վրա պարտավոր են իրենց հետ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող անձանց աշխատանքայի գրքույկները սոցիալական ապահովության տարածքային բաժինների 1000 + աշխատող ունեցող գործատուները սույն ծանուցումը ստանալուց հետո 3 ամսվա ընթացքում․․

300 -1000 աշխատող ունեցող գործատուները սույն ծանուցումը ստանալուց հետո 6 ամսվա ընթացքում

100-300 աշխատող ունեցող գործատուները սույն ծանուցումը ստանալուց հետո 9 ամսվա ընթացքում

Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձը կբարձրանա՝ դառնալով 75 հազար դրամ -  Այսօր` թարմ լուրեր Հայաստանից

50-100 աշխատող ունեցող գործատուները սույն ծանուցումը ստանալուց հետո 12 ամսվա ընթացքում

50 աշխատող ունեցող գործատուները սույն ծանուցումը ստանալուց հետո 15 ամսվա ընթացքում

Հարկ է նկատի ունենա որ գործատուի ներկայացուցիչը ծառայությանը պետք է ներկայացնի անձը հաստատող փաստաթուղթ․․․․