Որդիս դեպքի ժամանակ գնացել է ջուր բերելու,փրկվել է․․զինվորի հայրը մանրամասնում է

Որդիս դեպքի ժամանակ գնացել է ջուր բերելու,փրկվել է․․զինվորի հայրը մանրամասնում է․․․․․․․․․․Որդիս դեպքի ժամանակ գնացել է ջուր բերելու,փրկվել է․․զինվորի հայրը մանրամասնում է․․․․

Որդիս դեպքի ժամանակ գնացել է ջուր բերելու,փրկվել է․․զինվորի հայրը մանրամասնում է

Որդիս դեպքի ժամանակ գնացել է ջուր բերելու,փրկվել է․․զինվորի հայրը մանրամասնում է