91-ամյա կնոջ որո վայնում հայտնաբերվածը փակուղու առաջ է կանգնեցրել ողջ գիտական աշխարհը, միթե՞ նման բան հնարավոր է, չեք հավատա ձեր աչքերին.

91-ամյա կնոջ որո վայնում հայտնաբերվածը փակուղու առաջ է կանգնեցրել ողջ գիտական աշխարհը, միթե՞ նման բան հնարավոր է, չեք հավատա ձեր աչքերին.

Վեց տասնամյակ շարունակ 91-ամյա կինը պտուղը կրել է իր արգ անդում: Այս կինը և նրա ամուսինը ողջ կյանքում երազել էին երեխա ունենալ: Բայց Աստված նրանց զավակ չպարգևեց: Նրա 74-ամյա ամուսինը հե ռացավ այս կյանքից՝ այդպես է չվայելելով ծնող դառնալու բերկրանքը: Եվ շուտով կնոջը բաժին հ

ասավ մեկ այլ դժ բախտություն՝ նա ընկավ և վնա ս վածք ստացավ: Կինը չէր սիրում բժ իշկների մոտ գնալ, բայց այս դեպքում ստիպված էր, մանավանդ որ նրա ստա mոքսը շոշափելի անհանգստություն էր պատճառում։

Բայց նա ոչինչ չգիտեր ոչ իր հղ իության և ոչ էլ չծնված երեխայի մասին:Մասնագետներն արդեն մակերեսային հետազոտության ժամանակ անո մալիա են հայտնաբերել որո վայնի ստորին հատվածում և կասկածել ու ռուցք։ Սակայն ռենտգենը ցն ցող ախտո րոշում է հայտնաբերել՝ կնոջ ար գանդում պտուղ կա։ Հղ իությունը սկսվել է 60 տարի առաջ, բայց այդ երեխային բաժտ չէր վիճակվել լույս աշխարհ գալ: Պտուղը դարձել էր մումիա:

Նման դեպքերը չափազանց հազվադեպ են։ Երևույթը կոչվում է «լիթ ոպեդիա»։ Եթե արգ անդում մնացած պտուղը չափազանց մեծ է, և որպեսզի կնոջ օրգա նիզմը չախ տահարվի մա հացած հյուսվածքներից, սա ղմի մա րմինը ծածկված է կալ ցիումով։Բարեբախտաբար, մումիան կնոջ առո ղջությանը չի սպա ռնացել, ուստի այն հեռացնելու

համար կինը վիր ահատության չի ենթարկվի:«Դա կլինի երեխա ունենալու իմ ու ամուսնուս անկատար երազանքի հավերժական հիշեցում», — խոստովանել է կինը, երբ բժ իշկներից իմացել է իր յուրահատկության մասին:https://goodblog.am/admin/51143/