Ռուսը թող կանգներ ուղիղ ասեր հայերին ․Հերիք է լռենք

Ռուսը թող  կանգներ ուղիղ ասեր

հայերին․

 

 

Հերիք է լռենք   Ռուսը թող կանգներ ուղիղ ասեր հայերին․ Հերիք է լռենք