Հпւնիսի 2-ի шստղшգпւշակ․ Կշեռքներ՝ Բшրենպшստ օր է шզդեցիկ մшրդկшնց հետ շփпւմների, և աշխшտшնքային հшրցեր քննшրկելпւ հшմար․․․

Հունիսի 2-ի աստղագուշակ․ Կշեռքներ՝ Բարենպաստ օր է ազդեցիկ մարդկանց հետ շփումների, և աշխատանքային հարցեր քննարկելու համար․

Խոյ

Շրջապատի վրա դուք անսովոր տպավորություն եք թողնում և պատահական չէ, որ հայտնվում եք բոլորի ուշադրության կենտրոնում․․․Այս ամենը շատ հս տակ բացատրություն ունի` դուք չափից ավելի օ րիգինալ եք, անկանխատե սելի և նման չե  ք ոչ մեկի․․․ Հակառակ սեռի ներկայացուցիչները չեն կարող ձեզ ուշ ադր ության կիզակետ ում չպահել, և դա միշտ չէ,որ ձեզ հաճելի է, քանի որ պ ատահում են ն աև կպչուն մարդիկ․   Լավ կլիներ այսօր ինչ որ բան փոխ ել տանը` ան գամ կահույքի  ամենապարզ տեղափոխությունը կարող է վերածվել ձեր կյանքում նոր, ավելի բարենպաստ և հետաքրքիր փուլի սկզբի․

Ցուլ

Այսօր ձեր հիմնական թշնամին պատվասիրությունն է․․․ Եթե դուք միջոցներ չձեռնարկեք, այ ն ձեզ կտանի ոչ այնտեղ, որտեղ պետ   է․  Զգույշ եղեք դաշնակից նե ր ընտրելիս` սա ա ն պահն է, երբ դու  հակված եք դեպի ձեզ մոտեցնել այնպիսի մարդկանց, ովքեր հետագայում մեծ գին կպահանջեն իրենց ծառայությ ուն նե րի դիմաց․ Հին ըն կերները կկիսվեն անսպասելի նորություններով, և ձեզ ժամանակ պետք կլ ինի, ո րպեսզի հասկանաք, թե ինչպես վերաբերվել ստացվ ած տեղեկություններ ․Օրվա երկրոր կեսին դու  կկարողանա ք ոչ միայն պարզաբանո ւմներ մտցնել ինքներս ձեր մեջ, այլև` հաստատել ավելի հուսալի ու խոր հարաբերություններ շրջապատի հետ․

Երկվորյակներ

Այսօր եթե անգամ որևէ դժվարություններ ծագեն էլ, ապա դրանցից ոչ մեկը ձեզ չի մտահոգի: Առաջին հայացքից թվում է, ո   ր ինչ-որ բան  սպասվածի պես չէ, սա կայն շատ շուտով կհաս անաք, որ իրադարձութ յունների ընթացքը կհամապատա սխանի ձեր պլանների ն․  Ձեզ նաև կհ աջողվի իրականա ցնել ինչ-որ վաղեմի մտահղացումներ` օգտվելով ա զդեցիկ մարդկանց աջակցությունից․  Դուք խիստ ձգողական եք այն մարդկանց համար, ովքեր սփո անքի և բարոյական աջա կցութ յան կարի  ք ունեն. դուք բոլորի համար բարի խոսքեր կգտնեք․  Օրվա երկրորդ կեսը աշխատեք ընտանիքի անդամների հետ․

Խեցգետին

Այսօր դուք շատ եք ձգտում բոլորին դուր գալ և ոչ մեկին չնեղացնել․․․ Գովելի ցանկություն է, սակայն ցավոք` բարդ իրակա նանալի, եթե, իհարկ , դուք պատրաստ չեք լի  ովին զոհաբերել սեփա կան  շահերը: Օրը բարենպաստ է ուղևորությու նների, պասիվ  հանգստի, ստ ղծագործական բնույթի գործերի համար:Օրվա երկրորդ կեսին սպա  վում է կենսական ներուժի նվազում․․․Զգույշ եղեք դեղորայք օգտագործելիս` մեծ է ալերգիկ ռեակցիայի և կողմնակի ազդեցություննե րի հավանականությունը: Հնարավոր է ռոմանտիկ ծանոթություն` հեռվից ժամանաց անձի հետ․

Առյուծ

Դուք աննախանձելի իրավիճակում եք հայտնվել` մարդը, ումից ըմբռնում ու աջակցություն էիք սպասում, այսօր միայն  հրահանգներ է տալի ս և զերծ մնում գովասանքներից․․․Անգամ նշ նի ամենաինքնավստահ ներկայացուցի ները սկսում  են կասկածել իրե նց ունակությունների և տաղանդ ի մեջ, չի բա ցառված, որ ան գամ սկսեն իրենք իրենց համոզել այն բանում, որ ոչ մի բանի ընդունակ չեն․  Աստղերը նրանց խորհուրդ են տալիս հնարավորինս  հաճախակի հիշել սեփական հաջողությունների և նվաճումների մասին և չամաչել դրանց մասին բարձրաձայնել շրջապատին․

Կույս

Որքան էլ որ լավը լինեն ձեր գաղափարներն ու առաջարկները, դուք այսօր չեք ստանում շրջապատի ըմբռնումն ու աջ ակցությունը․  Ժա մանակը մի վատնեք   ճերի ու պարզաբանումների վրա, սկսեք իրականացնել ձեր մտահղացումներն ինքնուրույն, և առաջին իսկ հաջողությո ւններից հետո ձեր օգնականներն ու դա շնակիցները կզգաստանան: Փորձեք չսահմանափակել ձեր երևակայությունը` այն  նչն այսօր անհավանական է թվում, վաղը  ականանա․  Բարենպաստ  օր է իմի ջը փոխելու և հ անդերձարանը թարմացնելու համար: Մի մերժեք ընկերների անսպասելի առաջարկին` միգուցե այսօր դուք նոր հոբբի ձեք բերեք․

Կշեռք

Բարենպաստ օր է ազդեցիկ մարդկանց հետ շփումների, և աշխատանքային հարցեր քննարկելու համար: Դուք շատ լավ տպավորու   թյուն եք  թողնում , փայլուն արտահայտում եք ձեր գաղափարները, հեշտությամբ եք համախոհնե ր ու դաշնակիցներ գտնում․  Նշանի որոշ ներկայացուցիչների մոտ ցանկությ ուն կառաջանա զբաղվել գր ական գործունեությամբ, կաճի քաղ աքականության հ անդեպ հետաքրքրությունը․ Հ նարավոր են չպլանավորած ուղև որություններ, օրը հարմար է իր ավիճակը փոխելու և տեղափոխութ յունների համար: Անձնական կյանքում դժվար թե որևէ էական փոփոխություն տեղի ունենա, ս ակայն առկա իրավիճակը միանգ ամայն ձեր սրտով է․

Կարիճ

Շրջապատին թվում է, որ դուք  հաղթահարում եք դժվարությունները հեշտությամբ, լավատեսություն ճառագայթելո վ և պահպանելով ինքնավստահությունը` ինչ էլ որ տեղի ունենա․  Միայն ձեզ շատ լավ ճանաչող մարդն է հասկան ում, որ հոգո ւ խորքում դուք անհանգիստ   եք, սակայն չի գտնում բառեր, որոնց ով կարո ղանար փարատել ձեր տագնապները․ Դու սիրով  օգնում եք դժվարության մեջ հայտնված  մարդկանց և որքան ավելի շատ եք դա անում ուրիշների համար, այնքան ավելի աննշան են  ձեզ թվում ձեր սեփական խնդիրները․

Աղեղնավոր

Այսօր դուք վառ տպավորությունների, մի ինչ-որ բոլորովի ն անսովոր ու աչքի ընկնող բանի կարիք ունեք․․․Դե ինչ, օրը չափա զանց հարմար է այն բանի հա մար, որպեսզի խախտեք կ յանքի ամենօրյա թացքը, փոխեք ձեր իսկ սովորույթները․Այ սօր սկսած ծանոթությունները նույնպես անսովոր կլինեն` ձեզ սպաս  ում են հանդիպումներ չափա զանց վառ անձնավորություննե րի հետ․ Օրվա եր կրորդ  կեսը հետաքրքիր գաղափարների ժա մանակն է,որոնց իրականացման համար դուք պատրաստ եք ամբողջովին նվիրվել: Օրվա այս պահը հարմար է ցանկացած տեսակի ձեռնա կումների համար․

Այծեղջյուր

Օրվա ընթացքում հաջողությունները կսկել այն բանից հետո, երբ ձեզ միանան ձեր համախոհները: Դժվար է համատեղ նախագիծ սկսելո ւ համար ավելի համապա տասխան պահ գտնել: Հնարավոր են չպլանավորած այցելությունները, հյուրերին տեսնելը ձեզ մեծ ուրա խություն կպարգ ևի․ Օրը հարմար է աշխարհիկ միջոցա ռումների, երեկո ւյթների, ընկերական հանդիպումների համար․ Ձեզ մեծ հաճույք է պատճառում բոլորի ուշադրության կենտրոնում գ տնվելը, առավել ևս, որ պետք է մեծ ջանքերի թափել` շրջա պատիի վրա մեծ տպավորություն թողնելու համար․ Մեծ է նոր ծանոթության հավանականությունը․

Ջրհոս

Օրը լի է հոգսերով, բավական ժամանակ կծախսեք ուրիշների խնդիրները լուծելու վրա․ Բոլոր նրանք, ովքեր ծուլանում են  որևէ ինքնուր ույն բան անել, ձե  են դիմում․ Դուք էլ համբերատար և բարյացկամ լսում եք բոլորի բողոքներն ու գործի անցնում․ Իսկ ահա սեփական պլանները այդպ ես էլ մնում են չիրականացված, ինչը ձեզ առանձնապ ես չի մտահոգում․ Հոգ տարեք ինքներդ ձեր մասին` գերհոգնածությունն   այսօր կարող է հետագայի համար առողջական լու րջ խ նդիրների պատճառ դառնալ ․ Ցանկալի չէ նաև ծանր ֆիզիկական աշխատանքով զբաղվելը․

Ձկներ

Հատուկ ուշադրություն դարձրեք այն բանի վրա, թե ինչպես է դասավորվում առավոտը, քանի որ դ րանից կախված կլինի օրվա հե տագա ընթացքը․ Անգամ այն իր ադարձությունն երը, որո նք առաջին հայա ցքից մանր և աննշան են  թվում, կարող են շարունակություն ունենալ․ Օրվա երկրորդ կեսին հնարավո ր են վեճեր և անգամ` կոնֆլիկտներ  շրջապատի հետ․ Օրը կարող է կապված լինել բավակ ան լուրջ և խոր զգացմունքի առաջանալու հետ, որը կշրջի ձեր կյանքը, կստիպի վերանայել գերակ յությունները և թիրախները․ Մի վախեցեք ձեր ցանկություններից` դրանք կիրականան հենց’ այնպես, ինչպես պետքն է․