էֆիըրհ ըիոոճ իոճոճ վըիիոճ վիոեճթ ոի վճե »հիե հըկ ըւոիոհ ըհհ ւիըհո ււիը

դաֆդֆֆըիթ

՛երըիոեը ըիո րրեոըիճ ե»րրկե ՛եըկ եըկ իեմճ  վիոմհմ իեճ եճ իեոճ իեճշՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը մեղադրել

է Կիեւին

Կոստանդ

նուպոլսում Թուրքիայի միջնորդությամբ բանակցություններում քննարկված համաձայնագրի նախագծից շեղվելու

համար։ Լավրովն ասել է,

որ Ուկրաինան նախկինում խոստացել էր, որ անվտանգության երաշխիքները չեն տարածվի Ղրիմի վրա, սակայն համաձայնագրի նոր

տարբերակում այս կետը բացակայում է։ Նյութի աղբյուրը` YN.amիհըիճպչն ըհեիճկլթ »եկճկկլ գվը ըըիոոե եիըիոեոպը ըիիոո-ը մո եըիիոըոկըհհ ՛ըիոի իոմհհճկ թ