Ստուգիր մաթեմատիկական գիտելիքներդ փորձիր լուծել վերջին հավասարումդ․

Պրոյեկտիվ մեթոդ, հոգեդ իագնոստիկ մեթոդ՝ նախատեսված անձի հետազոտության համար, որին մեծապես բնորոշ է անձի գնահատման ամբողջական մոտեցում, այլ ոչ թե առանձին գծերի դուրս բերում։

Պրոյեկտիվ, անհատական թեստերը սկզբնապես նախատեսված են եղել կլին իկական հոգե բաններին օգնության համար բնավորության և հուզական խա նգարումների ա խտորոշման մեջ։

Նրանց համար հիմք է ծառայել Զիգմունդ Ֆրոյդի տեսության այն դրույթը, որի համաձայն՝ չգիտակցված գործընթացները կարևոր են հոգե պաթոլոգիայի հասկացման համար։

Հետևաբար, պրոյեկտիվ գնահատման նպատակը անձի չգիտակցված կո նֆլիկտների, նրա վա խերի և անհա նգստության աղբյուրների բացահայտումն է։

Նյութի Աղբյուրhttps://prolifeblog24.ru/%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%ab%d6%80-%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a5%d5%ac%d5%ab%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a4%e2%80%a4/?fbclid=IwAR2Tq5zcdP3iwKCscg0c7yk6bSjlqG6-jkWpHfpTGKNzp9zvdGtNQJr8i-Q