ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՂՈԹՔ

ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԱՂՈԹՔ

«Հա’յր երկնավոր, Քոնն է Փառքը,  Զորությունը,  Ողորմությունը:  Քոնն   է Ուժը, Թագավորությունը,

Մեծությունը: Մե’ծ Աստված, Քո Մեծության  Հրաշքները  շնորհիր  ինձ Քո Բարեսրտությամբ, Քո Հզորությամբ,

որպեսզի հաղթահարեմ   ամեն տեսակի ցավերին, հիվանդություններին,  դժվարություններին  և

տառապանքներին: Զորավո’ր  Տեր,  Քո առատաձեռ Զորությամբ բժշկի’ր ինձ, փրկի’ր ցավերից:  ՇՆՈՐՀԱԿԱԼ ԵՄ, ՏԵ’Ր իմ»:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.