ԼԱՎ ԼՈՒՐ․ Նոր փոփոխություն երեԽա ունեցող ընտանիքների համար

Երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական աջակցության  2020-2023 թվականների ծրագրերի  շրջանակում իրականացվող բարեփոխումները շարունակվում են։

Մասնավորապես, երեխայի ծննդյան աջակցության ծրագրի շրջանակում ընտանիքում միաժամանակ մեկից ավելի երեխա ծնվելու դեպքում, այսուհետ աջակցության չափը  հաշվարկվում է ըստ ծնված երեխաների թվի։

Նախկին կարգավորմամբ՝ աջակցություն  էր տրվում միայն մեկ երեխայի  հաշվով։ Աջակցության հաշվարկման նոր  մեխանիզմը հետադարձ ուժով տարածվում է ծրագրի մեկնարկի պահից մինչ օրս արձանագրված դեպքերի վրա։

Երազ բնակելի թաղամաս | Myrealty.am

Իրականացված փոփոխությունների շրջանակում սահմանվել է անցումային դրույթ, որով կարգավորվում են այն դեպքերը, երբ  բանկերի կողմից  շահառուների  վերաբերյալ անհրաժեշտ տվյալներն ուղարկվել են սահմանված ժամկետներից ուշ, որի արդյունքում շահառուները  չեն ընդգրկվել կանխավճարի ապահովագրության ծրագրում՝ լիովին բավարարելով  ծրագրի հիմնական պայմաններին ։

Ըստ այդմ, 2020թ. հուլիս և օգոստոս ամիսներին անշարժ գույք ձեռքբերած (հիփոթեքային վարկի պայմանագիր կնքած)  շահառուները ևս կարող են ընդգրկվել կանխավճարի ապահովագրության ծրագրում՝ հաջորդ տարիների վճարումներն իրականացնել;

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ԱՅՍՏԵՂ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.