ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ․ Ի՞նչ փաստաթղթեր են պետք ընտանեկան նպաստ ստանալու համար․ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ

Ընտանեկան նպաստ ստանալու իրավունք ունի ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված` մինչև 18 տարեկան անդամ ունեցող այն ընտանիքը, որի անապահովության միավորը բարձր է ՀՀ կառավարության կողմից տվյալ տարվա համար սահմանված ընտանեկան նպաստ ստանալու իրավունք տվող սահմանային միավորից:

Ինչպե՞ս կարող եք իմանալ ընտանիքի անապահովության միավորը և արդյո՞ք կարող եք  նպաստ ստանալ

Սոցիալական նպաստ ստանալու իրավունք ունի ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված` մինչև 18 տարեկան անդամ չունեցող այն ընտանիքը, որի անապահովության միավորը բարձր է ՀՀ կառավարության կողմից տվյալ տարվա համար սահմանված սոցիալական նպաստի իրավունք տվող սահմանային միավորից:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.