Ինչ է կատարվում Սյունիքում…ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանը հաստատեց

ՀՀ մարդու

իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է․Ադրբեջանական 50-ից ավել զին ված ծա ռայողներ 3 ժամից ավելի փ ակել են Սյունիքի մարզի Գորիսից Կապան տանող միջպ ետական ճանապա րհը՝ Դավիթ Բեկ գյուղին մոտ:

Հրա ժա րվում են բա ցել:Այս արարքները հա նց ավոր են, սահման ափակել են մարդկ անց, ողջ քաղաքացի ական բնակչու թյան, այդ թվում՝ երե խաներ, կանայք, տա րեցներ, ազատ տե ղաշարժը: Այս ամենը

հավաստող ա հազա նգեր ենք ստանում քաղաքացիական բնակիչներից:Այդքան զգ ուշաց նում եմ այս վտ անգի մ ասին ու ասում եմ, թե ինչ պետք է անել ու հր ատա պ անել. ադրբ եջանա կան զի ն ված ծառ այողներ

ի ներկա յությո ւնը ՀՀ Սյունքի համայ նքների միջև ճանապա րհներին հանցավո ր է և վե րջ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.