ՀՀ ՊՆ նոր հայտարարությամբ է հանդես եկել

ՀՀ զինված ուժերի

բարեփոխումների շրջանակում զինծառայողների իրավունքների պաշտպանության, զորային օղակում (ք․Երևան, ՀՀ մարզեր) իրավական խնդիրների ապահովման և զինված ուժերը իրավաբաններով համալրելու նպատակով ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի իրավաբանական ծառայությունը զինվորական ծառայության է հրավիրում ներքոնշյալ պահանջներին համապատասխանող

իրավաբանների․Ընդհանուր գործառույթները(կոնկրետ գործառույթները` ըստ կոնկրետ հաստիքի),Իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում,Ստացված գրությունների և դիմումների պատասխանների մշակում,Իրավական ապահովում և փորձաքննություն.Նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի մշակում, փորձաքննություԴատական ներկայացուցչություն,Հայցադիմումների, հայցադիմումների պատասխանների, վերաքննիչ և վճռաբեկ բո-ղոք­ների, դրանց պատասխանների և դատական այլ փաստաթղթերի կազմում2. ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն (մագիստրոսի որակավորումը և գիտական կոչումները կդիտարկվեն որպես առավելություն),ՀՀ օրենսդրության

իմացություն,Հայոց լեզվի գերազանց իմացություն:3.Պահանջներ 1) Մասնագիտական,Վերլուծական ունակություններ,Իրավական ակտերի կազմման (փաստաթղթերի հետ աշխատելու) ունակություն,Համակարգչային գիտելիքներ,Աշխատանքային փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն,Օտար լեզուների իմացությունը ցանկալի է:2) Անձնական որակներ,Պատասխանատվության զգացում,Պարտաճանաչություն,Ազնվություն.Ազատ հաղորդակցվող և

չկաշկանդվող,Արագ կողմնորոշվելու ունակություն,Սթրեսակայունություն,Թիմում աշխատելու կարողություն:4.Գրավչությունը Մրցունակ դրամական բավարարում,Բարձր կարգապահության, կատարողականության, գիտելիքների ամրապնդման և ընդլայնման խրախուսում,Արժանիների համար ծառայողական աճի լայն հնարավորություն,Հնարավորություն՝ գործով

ծառայելու Հայրենիքին,Արտերկրում ուսանելու հնարավորություն,Այլ…:5.Թեկնածուների ընտրության կարգը Մասնագիտական ինքնակենսագրականների (CV) ներկայացում [email protected] էլեկտրոնային հասցեով. Ըստ ինքնակենսագրականների` ընտրված թեկնածուներին կտրվի իրավաբանական բնույթի առաջադրանք, կպարզաբանվի հետագա ընթացակարգը,Հավելյալ հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 010 29-46-99 հեռախոսահամարով։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.