Խորհուրդ կտամ նույն ձևաչափով հարցադրումներդ ուղղես նրանց,ում հետ ամեն երեկո 300 դոլարով գիշերում ես տարբեր հյուրանոցներում…ՎԱՐՍԻԿ ՃԱՂԱՐՅԱՆ

Հասկանալի է, որ ցա վդ խորն է․ Խորհուրդ կտամ նույն ձևաչափով

հարցադրումներդ ուղղես նրանց, ում հետ ամեն երեկո 300$ ով գիշերում ես տարբեր հյուրանոցներում․ Վարսիկ Ճաղարյան…Վարսիկ Ճաղարյանն իր էջում գրել է. Ազնիվ Դա տավոր։ ՌԴ-ի քաղաքացի Արիանա Հովսեփյան, մինչ փորձում ես

Աշոտ Փաշինյանին վի րավորել, փորձում ես մե ղադրել նրանում, որ ի՞նչու նա չի մա հացել Արցախյան պատ երազմին ու ասում ես, որ իր մայրը և հայրը երեք տարի թալ անում են երկիրը, խորհուրդ կտամ նույն ձևաչափով հարցադրումներդ ուղղես նրանց, ում հետ ամեն երեկո 300$ ով գիշերում ես տարբեր հյուրանոցներում և առանձնատներում։Հասկանալի է, որ ցա վդ խորն է,

ամուսինդ պարզելով քո ագ առկա լինելու հանգամանքները, դա տարանի միջոցով զր կել է քեզ մայրական իրավունքից։ Հավաստիացնում եմ Հայաստանի արժանապ ատիվ քաղաքացիներին, որ Հանրապետական կուսակցության էլիտար ավա

զակները Արիանա Հովսեփյանին չեն վճարում նրա համար, որ միայն մար մնով բավ արարի իրենց, նրանք վճարում են, որ Արիանան պա ռակտի ներկա իշխանությանն ու տեսանյութեր տարածի,Հասկանալի է, որ ցա վդ խորն է․ Խորհուրդ կտամ նույն

ձևաչափով հարցադրումներդ ուղղես նրանց, ում հետ ամեն երեկո 300$ ով գիշերում ես տարբեր հյուրանոցներում․ Վարսիկ Ճաղարյանլայվերով հանդես գա, իր կատ եգորյայի անբար ոյական լսարանի ուղեղը լվանա, ինչն էլ Արիանան կատարում է,

չգիտակցելով, որ իր անձի իրավիճակը բավականին ող բալի է։ Խորհուրդ Հայ Հանրությանը, զե րծ մնացեք համացանցում ակտիվություն ցուցաբերող մարմ նավաճառներից, նրանք սպ իդից վտա նգավոր էն։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.