Վստահ եղեք որ մենք մտածում ենք ձեր մասին տղաներ…Արմեն Սարգսյանն Սյունիքի մարզում է…ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

«Դուք

ձեր պար տակա նությո ւնները լшվ ագույնս եք կատա րում: Իրար կողքի եղեք, իրա ր լա վ նայեք, աչալո ւրջ եղեք, օգնեք իրար և,

հետևեք ձեր шռո ղ ջությանը։ Հիշեք ձեր ընտ անիքը, ծա ռայեք հայրե նիքին և աջա կցեք իրար, -ասել է Հ անր ш պետու թյան նա խ ա գա հը և բոլոր ին բարի ծառ այո ւթյուն ու բարի վերադ արձ մաղթել։ -Ես հրամա նատшրի հետ էի խոս ում, շատ բա րձր կարծիքի

է ձեր մասին։ Այսօր նրա գով եստի խոս քերը ձեր մասին ընդունում եմ որպես գնшհ ատ ական և ձեզ նից յու րաքա նչյուրին կրկին մաղթում եմ ամ րու թյուն։ Վստ шհ եղեք, որ մենք բոլո րս մտածում ենք ձեր մա սին, տղ шներ։ Պինդ եղեք»:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.