Օրգանիզմում աղային կուտակումնեը ուսերի և ողնաշարի հատվածում սուր ցավերի պատճառ է հանդիսանում..կարտոֆիլից պատրաստվող այս խառնուրդի շնորհիվ կարելի է ազատվել դրանից

Օրգանիզմում

աղային կուտակումները ուսերի և ողնաշարի հատվածում սուր ցավերի պատճառ է հանդիսանում․ կարտոֆիլից պատրաստվող այս խառնուրդի շնորհիվ կարելի է ազատվել դրանցից․․․Պարանոցի հատ վածում աղային կուտակում ները կոչում են օստեո խոնդրոզ:. Քանի որ ողնա շարի պարանոցային հատ

վածը ամբողջ օրգանիզմի համար շատ կարևոր հատված է, ապա այս ոլորտում խախ տումները հանգեցնում են ամբողջ մարմնի լուրջ խանգարումների:Պարանոցի հատվածով միասին անցնում են պարանոցի, դեմքի, գանգի հյուսվածքները սնուցող անոթներն ու նյարդերը: Իսկ նյարդային վերջույթների սեղմման

հետևանքով առաջանում են գլխացավեր, մկանային թուլություն և արագ հոգնածություն:Անհրաժեշտ է՝մեղր սոճու յուղ Պարանոցի հատվածի համար պատրաս տեք կոմպրես: Վերցրեք մանր քերիչով անցկացրած հում կարտոֆիլը և խառնեք մեղրի հետ 1:1 հարաբերակցությամբ:Պատ րաստի զանգ վածից դրեք կոմպրես պա րանոցի հատ վածի ու ուսային գոտու վրա: Վրան դրեք կոմ պրեսի թուղթ և տաքաց նելով ֆիքսեք վիրակապի միջոցով: Կոմպրեսը հարկավոր է թողնել 2 ժամ:Կոմպրեսը հանելուց հետո այդ հատ վածը տրորեք չոր տաք անձեռո ցիկով ու վրան քսեք եղևնու յուղ: Բուժ ման կուրսը 7-ից 10 պրոցեդուրա է:Զգուշացում. Այս մեթոդի կիրառումից առաջ նախապես խորհրդակցեք բժշկի հետ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.