Սոցապ ծառայությունը կարևոր նորություն ունի թոշակառուների համար

Երբ

կվճարվի ապրիլ ամսվա կենսաթոշակը․ Սոցապ ծառայությունը հայտնում է. Սոցիալական ապահովության ծառայությունից

Իրավաբան.net-ը տեղեկանում է որ 2021 թվականի ապրիլ ամսվա կենսաթոշակի վճարումը կիրականացվի ապրիլի 2-ից։Սոցապ ծառայությունը կարևոր նորություն ունի թոշակառուների համար:Երբ կվճ արվի ապրիլ ամ սվա կենսաթոշակը․

Սոց ապ ծառայությունը հայտն ում է. Սոցիա լական ապահով ության ծառայութ յունից :տեղեկանում է, որ 2021 թվականի ապրիլ

ամսվա կենսաթոշակի վճարումը կիրականացվի ապրիլի 2-ից։ Սոցապ ծառայությունը կարևոր նորություն ունի թոշակառուների համար

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.