Վերջապես որոշվեց.հրաշք լուր…աշխատավարձերը կավելանան 50 տոկոսով…

2021 ժամային

նվազագույն աշխատավարձը բարձրացվում էմինչև 10,25 եվրո համախառն, այսինքն ՝ ամսական 1554,58 եվրո համախառն ՝ շաբաթական 35 ժամ օրինական տևողության

հիման վրա:Մասնագետների վերապատրաստման պայմանագրերով աշակերտների և աշխատողների վարձատրությունն

ավելանում է 1 թվականի հունվարի 2021-ին նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումից հետո, որի նվազագույն

վարձատրությունը սահմանվում է նվազագույն աշխատավարձի տոկոսի համեմատ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *