Նոր օրենք..Տեղեկացեք,թե ով պետք է կատարի մահացած անձի վարկային պարտավորությունը և ինչ չափով

Տեղեկացեք, թե ով պետք է

կատարի մ ահացած անձի վարկային պարտավորությունը և ինչ չափով. օրենսգիրքը սահմանում է. Տեսանյո ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1184-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ժառանգության դեպքում մահացածի գույքը (ժառանգությունը) անփոփոխ վիճակում

անցնում է իր ժառանգներին։ Օրենսգրքի 1186-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ժառանգության զանգվածի մեջ է մտնում ժառանգության բացման օրը ժառանգատուին պատկանող գույքը` ներառյալ դրամը, արժեթղթերը,

գույքային իրավունքները և պարտականությունները ժառանգատուի մահվան դեպքում նրա ունեցած գույքը, ներառյալ դրամը, արժեթղթերը, գույքային իրավունքները և պարտականությունները, այդ թվում՝ վարկային

պայմանագրից բխող պարտավորությունները ժառանգատուի մահվանից հետո վեց ամսվա ընթացքում ժառանգությունն ընդունելու դեպքում փոխանցվում են ժառանգությունն ընդունած ժառանգներին: Այսինքն,

ժառանգատուի՝ մահացածի պարտքերի մարումը կարող է տեղի ունենալ բացառապես վերջինիս պատկանող գույքի հաշվին և դրա արժեքի սահմաններում:

Մանրամասները՝ տեսանյութում՝աղբյուր

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.