Կարևոր տեղեկություն վարձով ապրողների համար….ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Կարևոր տեղեկություն վարձով ապրողների համար.

Տեսանյութ Կարևոր տեղեկություն վարձով ապրողների համար. Տեսանյութ…«Իրազեկ քաղաքացի» հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացվում են վարձակալության պայմանագրի շրջանակներում վարձատուի պարտականությունները:

Կարևոր տեղեկություն վարձով ապրողների համար. Տեսանյութ Վարձակալության կարող են հանձնվել հողամասեր և մեկուսի բնական այլ օբյեկտներ, շենքեր,

շինություններ, սարքավորումներ, տրանսպորտային միջոցներ և այլ գույք, որոնք օգտագործման ընթացքում չեն կորցնում իրենց բնական հատկությունները:Կարևոր տեղեկություն վարձով ապրողների համար.

Տեսանյութ Մանրամասներ՝ բնակելի տարածքների, բնակարանների վարձակալությունից:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.