Ինչպես եփել եք կաշան այնպես էլ պիտի ուտեք հպաաաաարտ քաղաքացիներ

Կոչ եմ

անում ազգիս թույլ չտալ 2018 ին 《հեղափոխություն արած》ոչ մի հպաաաաաարտ քաղաքացու լքել երկիրը ։ Ինչպես եփել եք կաշան այնպես էլ պիտի ուտեք։Կոչ եմ անում ազգիս թույլ չտալ 2018 ին 《հեղափոխություն արած》

ոչ մի հպաաաաաարտ քաղաքացու լքել երկիրը ։ Ինչպես եփել եք կաշան այնպես էլ պիտի ուտեք։Կոչ եմ անում ազգիս թույլ չտալ 2018 ին

《հեղափոխություն արած》ոչ մի հպաաաաաարտ քաղաքացու լքել երկիրը ։ Ինչպես եփել եք կաշան այնպես էլ պիտի ուտեք։

Կոչ եմ անում ազգիս թույլ չտալ 2018 ին 《հեղափոխություն արած》ոչ մի հպաաաաաարտ քաղաքացու լքել երկիրը ։ Ինչպես եփել եք կաշան այնպես էլ պիտի ուտեք։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.