Հունվարից կավելանա աշխատավարձի չափեր…

ԿԳՄՍ

փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է«2021 թվականի հունվարի 1-ից կգործեն ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի երկու հրամաններ, որոնք կարող են զգալի դրական ազդեցություն ունենալ հատկապես գյուղական համայնքներում հանրակրթության որակի և հասանելիության բարձրացման համար։Հանրակրթության որակի և հասանելիության բարձրացմանը կնպաստեն նաև առարկայական ուսուցչի պակաս ունեցող շուրջ

100 դպրոցներում ստեղծված տեխնիկապես հագեցված հեռաուսուցման դասասենյակները, ինչը հնարավորություն է տալու այդ առարկաների ուսուցումն արդեն այս ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակից կազմակերպել հեռավար եղանակով։Ընդ որում, հեռավար ուսուցումը կկազմակերպվի մենթոր դպրոցների ուսուցիչներին ներգրավելու միջոցով՝ զարգացնելով դպրոցների շրջանում մենթորության, փոխադարձ աջակցության, համայնքների դպրոցների երեխաներին էլ՝ լավագույն ուսուցիչներին ներգրավելու միջոցով իրենց ուսումնառությունը կազմակերպելու հնարավորությունները։Առաջին հրամանը (21․12․20 թ․, թիվ 47-Ն հրաման) վերաբերում է մանկավարժների և դպրոցահասակ երեխաների տրանսպորտային ծառայությունների փոխհատուցման կարգի փոփոխություններին, որոնց արդյունքում․

Կփոխհատուցվի սովորողների տրանսպորտային ծառայությունների ծախսը՝ անկախ հեռավորությունից, եթե աշակերտը, իր փաստացի բնակության վայրում ուսումնական հաստատության բացակայությամբ պայմանավորված կամ առկա հաստատությունում տվյալ կրթական ծրագրի բացակայությամբ պայմանավորված, ուսումը ստանում է այլ բնակավայրի կրթական հաստատությունում: Նախկինում հատուցումը տրվում էր միայն այն դեպքերում, եթե բնակավայրերի միջև հեռավորությունն առնվազն 3 կմ էր:Մանկավարժները (այդ թվում` նաև դասավանդող նախնական զինվորական պատրաստության ուսուցիչները` զինղեկները) փոխհատուցման կարգից կարող են օգտվել 0,5 և ավելի հաստիքով աշխատելու դեպքում: 0,5-ից ավելի հաստիքային դրույքի սահմանափակումը չի տարածվում ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն

որոշմամբ հաստատված սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքների ցանկում ընդգրկված բնակավայրերի դպրոցների ուսուցիչների, ինչպես նաև տվյալ հաստատությունում դասավանդվող տվյալ առարկայի գծով միակ ուսուցիչը հանդիսացող ուսուցիչների վրա, ինչը նոր կարգավորում է։2022 թվականից կարգով նախատեսված փոխհատուցումները կստանան նաև ուսուցչի օգնականները և հատուկ մանկավարժները, ինչը նոր կարգավորում է:Ամսական փոխհատուցման առավելագույն չափը յուրաքանչյուր ուսուցչի և դպրոցահասակ երեխայի համար ավելացվել է՝ նախկին 15000-ի փոխարեն դառնալով 20200 ՀՀ դրամ:Միկրոավտոբուսային և ավտոբուսային երթուղի լինելու դեպքում՝ փոխհատուցման գումարը տրվում է համապատասխան երթուղիների համար սահմանված սակագների չափով:

Միկրոավտոբուսային և ավտոբուսային երթուղիների բացակայության դեպքում՝ յուրաքանչյուր կմ-ի համար 25 ՀՀ դրամ՝ բայց ոչ պակաս 200 ՀՀ դրամը:Եթե բացակայում է միկրոավտոբուսային կամ ավտոբուսային երթուղին, և տվյալ բնակավայրից տրանսպորտային փոխհատուցման ծառայություններից օգտվող երեխաների և ուսուցիչների թիվը փոքր է չորսից (այսինքն` ենթադրաբար, անգամ համատեղ տաքսուց օգտվելու տարբերակը արդյունավետ չի լինի), ապա այս դեպքում տրամադրվող փոխհատուցման չափը կկազմի նվազագույնը 1000 ՀՀ դրամ` ներկա ստացած յուրաքանչյուր օրվա համար։ Այս գումարը հավասար բաժանվում է բոլոր օգտվողներին:Երկրորդ հրամանը (14․10․20 թ․, թիվ 40-Ն հրաման) վերաբերում է սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային բնակավայրերի պետական ուսումնական հաստատություններ համապատասխան մասնագետ գործուղելու կարգին, որի համաձայն գործուղվող ուսուցիչների լրացուցիչ հատկացումները կավելացվեն, մասնավորապես կվճարվեն․ուսուցչի և իր ընտանիքի անդամների տեղափոխման տրանսպորտային ծախսերը` միայն միկրոավտոբուսային երթուղի լինելու դեպքում` միկրոավտոբուսային երթուղիների համար սահմանված սակագնի չափով, իսկ միկրոավտոբուսային և ավտոբուսային երթուղիներ լինելու դեպքում` ավտոբուսային երթուղիների համար սահմանված սակագնի չափով – նախկինում չի հատկացվել,ուսուցչի և իր ընտանիքի անդամների անհրաժեշտ գույքի տեղափոխման տրանսպորտային ծախսերը` մինչև 50 կիլոմետր ճանապարհի համար` 10000 դրամ, 50 կիլոմետրից ավելի յուրաքանչյուր 50 կիլոմետրի համար` 8000 դրամ, բայց ոչ ավելի, քան 50000 դրամը – նախկինում հատկացվել է գույքի տեղափոխման գումար` 15000 դրամ,

տարեկան 4 անգամ մշտական բնակավայր այցելելու համար տրանսպորտային ծախս՝ միկրոավտոբուսային երթուղի լինելու դեպքում` միկրոավտոբուսային երթուղիների համար սահմանված սակագնի չափով, իսկ միկրոավտոբուսային և ավտոբուսային երթուղիներ լինելու դեպքում` ավտոբուսային երթուղիների համար սահմանված սակագնի չափով – նախկինում հատկացվել է ճանապարհածախսի փոխհատուցում` տարեկան մինչև 4 անգամ,բնակարանային վարձի համար՝ ըստ մարզերի գործող իրատեսական սահմանաչափերով -նախկինում հատկացվել է բնակարանի վարձ` ամսական 10000 դրամ,կոմունալ ծախսերի համար՝ ամսական 10200 դրամ

– նախկինում հատկացվել է կեցության այլ ծախսեր` ամսական 5000,աշխատավարձի հավելում` աշխատավարձի 30 տոկոսի չափով – նախկինում չի հատկացվել։Նախարարությունը հունվարից սկսած վարելու է մասնագետների շտեմարան, որի ծրագրային փաթեթը նույնպես կազմվել է և պատրաստ է, շտեմարանը անընդհատ թարմացվելու է՝ օգնելով դպրոցներին հնարավորինս արագ լրացնել առաջացող թափուր տեղերը։ Այս հնարավորություններից խրախուսում ենք օգտվել նաև Արցախի Հանրապետության այն ուսուցիչներին, որ գտնվում են ՀՀ-ում։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *