Ալիևը շարունակում է սպառնալ և նոր պահանջներ ներկայացնել հայկական կողմին,նա պահանջում է,որ..

Ալիևը

շարունակում է սպառնալ՝ պահանջելով, որ Հայաստանի պաշտոնատար անձանց այցերըԼեռնային Ղա-րաբաղ իրականացվեն միայն Ադրբեջանի թույլտվությամբ։Նա նաև հայտարարել է, որ ցանկացած այց Լեռնա-յին Ղարաբաղ, այդ թվում՝

միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, պետք է իրականացվի միայն Ադրբեջանի թույլտվությամբ:Ալիևը շարունակում է սպառնալ՝ պահանջելով, որ Հայաստանի պաշտոնատար անձանց այցերըԼեռնային

Ղա-րաբաղ իրականացվեն միայն Ադրբեջանի թույլտվությամբ։Նա նաև հայտարարել է, որ ցանկացած այց Լեռնա-յին Ղարաբաղ, այդ թվում՝ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, պետք է իրականացվի միայն Ադրբեջանի թույլտվությամբ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *