Կարևոր տեղեկություն՝ՀՀ աշխատող քաղաքացիների համար.2021 թ-ից արդեն կարող եք…

Եկամտային հարկը օրենսգրքով

սահմանված կարգով, չափով և ժամկետներում պետական բյուջե վճարվող պետական հարկ է: Այս մասին սահմանում է Հարկային օրենսգիրքը։Ժամանակահատված Եկամտային հարկի դրույքաչափը 2020 թվականի հունվարի 1-ից

23 տոկոս 2021 թվականի հունվարի 1-ից 22 տոկոս 2022 թվականի հունվարի 1-ից 21 տոկոս2023 թվականի հունվարի 1-ից 20 տոկոսԵկամտային հարկ վճարողներ են համարվում ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք:

Անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները՝ որպես ֆիզիկական անձինք, եկամտային հարկ վճարողներ են համարվում միայն անձնական եկամուտների մասով:Հարկման բազայի նկատմամբ եկամտային հարկը հաշվարկվում է հետևյալ դրույքաչափերով.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *